Pointblank

Met een optimaal nulgestelde voorbeeld luchtbuks waarbij de richtkijker zo laag mogelijk boven de loop staat is de Point blank relatief groot. Je hoeft alleen te corrigeren als je daarbuiten komt. In de praktijk moet je corrigeren op afstanden van minder dan 10 meter of meer dan 35 meter. Als voorbeeld zijn twee correcties afgebeeld in de afbeeldingen hieronder. In beide gevallen zal je hoger moeten mikken. Op 10 meter moet je 0,9 cm hoger mikken. Op 40 meter moet je 3,6 cm hoger mikken. Zoals je ziet is moet je op 10 meter voor 0,9 cm meer corrigeren dat voor 3,6 cm op 40 meter. Dit is lastig te begrijpen omdat dit tegen je gevoel ingaat.

Correctie van 25 mm op 10 m
Correctie 25 mm op 40 m

Voor iedere luchtbuks, pellet en richtkijker is er een OZR (Optimum Zero Range) ofwel optimale afstand om nul te stellen. De procedure om de OZR voor jouw luchtbuks te vinden is hiervoor behandeld. De lengte en de ligging van de Pointblank worden bepaald door:

 • De hoogte van de richtkijker boven de loop.
  Richtkijkers met een grotere veldlens (Objectief) zitten noodzakelijkerwijs hoger gemonteerd. Zie plaatje hieronder. De Point blank varieert als volgt voor:
Richtkijkers op verschillende hoogte

30 mm (laag gemonteerd): PointBlank van 10,7 tot 32,1 m, OZR = 12 m
40 mm (middelhoog gemonteerd): PointBlank van 12,1 tot 33,2 m, OZR = 15,4 m (Voorbeeldbuks)
50 mm (hoog gemonteerd): PointBlank van 13,4 tot 34,4 m, OZR = 16,6 m.

 • De mondingssnelheid van de pellet.
  De Pointblank neemt toe (en schuift verder weg) met de snelheid. Voor een gegeven voorbeeldbuks met een richtkijker van 40 mm varieert de Point blank:

200 m/s: PointBlank van 9,3 tot 25,8 meter
230 m/s: PointBlank van 10,6 tot 29,3 meter
264 m/s: PointBlank van 12,1 tot 33,2 meter (Voorbeeldbuks)

 • De aerodynamische vorm van de pellet.
  Kogels die meer weerstand ondervinden raken eerder snelheid kwijt. Dat komt op grotere afstanden tot uitdrukking doordat de Pointblank korter wordt.

Beginnende erfschutters doen er goed aan om een luchtbuks te kopen met een normale mondingssnelheid van zo’n 220 tot 280 m/s en met een richtkijker van 30 mm (zo laag mogelijk) gemonteerd. Een goed ingestelde luchtbuks van het type PCP  zal je veel plezier bezorgen omdat het zuiver is over een afstand van 10 tot 30 meter. Dit zijn mooie waarden voor op het erf en in de stallen. Schutters die dichter bij of verder af willen gaan schieten moeten voor de afstanden buiten de Pointblank gaan corrigeren. Het schatten van afstanden is moeilijk. Er zijn twee mogelijkheden om de afstand tot het doel te bepalen:

 • Met de scherpstelling van de scope
  Richtkijkers die scherp gesteld worden met het objectief zijn vaak voorzien van een globale afstand indicatie en dan vaak in Engelse maten. Omdat scherpstellen voor ieder mens verschillend is, is deze methode niet erg nauwkeurig. De nauwkeurigheid kun je vergroten door zelf afstandmetingen uit te voeren en indicaties op het objectief aan te brengen.
 • De omgeving gebruiken
  Als je ongeveer weet hoever de bepaalde voorwerpen in het schootsveld van je verwijderd zijn dan kun je die als referentie gebruiken bij het schatten van de afstand van je doel.

Vervolgens moet je weten welk punt op het draadkruis correspondeert met welke afstand. Dit kun je uitmeten en schrijf je op een briefje dat je op de kolf van de luchtbuks plakt.

Ruimte voor reclame
Correctiekaart

De procedure hiervoor is eenvoudig als je de kogelbaan kent. Als je weet dat je 0,9 cm omhoog moet corrigeren op 10 meter, dan maak je een wit kaartje met daarop twee kruisjes op een afstand van 0,9 cm boven elkaar. Deze zet je op 10 meter afstand en je mikt met de richtkijker op het bovenste kruisje (mikpunt). Het onderste kruisje  geeft de plaats op het draadkruis aan waar de pellet op 10 meter zal inslaan (trefpunt). In ons geval is dat iets minder dan één puntje onder het draadkruis. Zo kun je voor alle afstanden op basis van de kogelbaan het trefpunt bepalen zonder ook maar één schot te lossen.

In het hiernaast afgebeelde figuur zijn voor alle afstanden van 10 meter tot 150 meter de trefpunten gemarkeerd. FTT-Schutters, die wedstrijden schieten, hebben zo’n plaatje (geplastificeerd) bij zich en gebruiken dit als referentie nadat ze de afstand hebben geschat.

Verder lezen…