Het einde van Erfschutter.nl?

Al meer dan 10 jaar is de website “Erfschutter.nl” (en eerder “Achtertuinschutter.nl”) een begrip onder de luchtbuks-liefhebbers. Nog steeds trekt de website dagelijks tussen de 150 en 250 bezoekers. Veel daarvan zijn lezers die regelmatig terugkomen om nog weer eens wat terug te lezen. De oplettende lezer heeft misschien al wel opgemerkt dat de website wat gedateerd is en dat de informatie op onderdelen is achterhaald.

Ondertussen ben ik een bekende rattenjager geworden en besteed ik veel tijd mijn andere website “Ratslag.nl”. Ik ben daar onder het kopje “Academie” kennis voor de rattenjager aan het verzamelen en dat is intussen uitgekristalliseerd tot een “Handboek voor de Rattenjager”. Je begrijpt dat veel informatie die op erfschutter.nl staat daar (geactualiseerd) in terugkomt. Dit boek is gericht op de rattenjager, maar is natuurlijk ook bruikbaar voor achtertuinschutters en schutters die meedoen aan Hunter Field Target wedstrijden.

De website “Erfschutter.nl” blijft voorlopig nog wel een paar weken staan, maar zal uiteindelijk uit de lucht gehaald worden. Het domein zal dan doorverwijzen naar “Ratslag.nl”. Als je de geactualiseerde informatie van erfschutter.nl wilt hebben kun je daarvoor het boek kopen. Hieronder vindt je een afbeelding van de omslag van het boek.

Je kunt het boek bestellen op Ratslag.nl

Klik om te vergroten…