Het einde van Erfschutter.nl?

Al meer dan 10 jaar is de website “Erfschutter.nl” (en eerder “Achtertuinschutter.nl”) een begrip onder de luchtbuks-liefhebbers. Nog steeds trekt de website dagelijks tussen de 150 en 250 bezoekers. Veel daarvan zijn lezers die regelmatig terugkomen om nog weer eens wat terug te lezen. De oplettende lezer heeft misschien al wel opgemerkt dat de website wat gedateerd is en dat de informatie op onderdelen is achterhaald.

Ondertussen ben ik een bekende rattenjager geworden en besteed ik veel tijd mijn andere websites “Ratslag.nl” en “RATTENJAGERS.NL“. Ik heb veel kennis voor de rattenjager verzameld en dat is intussen uitgekristalliseerd tot een “Handboek voor de Rattenjager“. Je begrijpt dat veel informatie die op erfschutter.nl staat daar (geactualiseerd) in terugkomt. Dit boek is gericht op de rattenjager, maar is natuurlijk ook bruikbaar voor achtertuinschutters en schutters die meedoen aan Hunter Field Target wedstrijden.

De website “Erfschutter.nl” blijft voorlopig nog wel even staan, ook omdat de marktplaats nog veel wordt gebruikt. Als je de geactualiseerde informatie van erfschutter.nl wilt hebben kun je daarvoor het boek kopen. Hieronder vindt je een afbeelding van de omslag van het boek.

Klik om te vergroten…

Erfschutter.nl krijgt vervolg: Ratslag-Academie

Door Jos Kruis, 11 maart 2021

Als deskundige van luchtbuksen en een van de eerste rattenjagers van Nederland heb ik steeds mijn kennis gedeeld. Dat begon meer dan 10 jaar geleden met de website Achtertuinschutter.nl en dat is voortgezet in een nieuwe versie Erfschutter.nl. Dit is een bekend handboek voor luchtbuksen en trekt sinds de eerste publicatie gemiddeld 500 bezoeker per dag.

Erfschutter heb ik geschreven als een verslag van mijn zoektocht naar het perfecte wapen om ratten af te schieten. Dat kon ik toen niet zeggen omdat ratten afschieten taboe was. Intussen is de publieke opinie veranderd als het om ratten gaat. Veel mensen ervaren overlast en zien in dat het gebruik van gif geen goede oplossing is. Rattenjagen wordt nu gezien als een meer verantwoorde aanpak en beter dan vergiftigen. Ik heb bij de publicatie van Ratslag.nl begin 2019 alleen maar positieve reacties gekregen. Daarom ga ik nu onder de “Ratslag academie” de beschikbare kennis uit Erfschutter.nl herschrijven en aanvullen met mijn ervaring als rattenjager, met de bedoeling om het rattenjagen beter op de kaart te krijgen en te professionaliseren.

Redactie: Intussen is dit bericht achterhaald. De kennis is verwoord in het “Handboek voor de rattenjager

Rattenjager leert van Erfschutter.nl

Met de toenemende rattenoverlast (bruine en zwarte ratten) ontstaat er een nieuwe manier van ratten bestrijden. Het ratten jagen met een stille en nauwkeurig ingestelde luchtbuks met nachtzicht-apparatuur. De rattenjager van Houten en Dokkum (Ratslag.nl) laat zien hoe het nieuwe beroep van rattenjager eruit ziet.

Hoewel rattenbestrijding met een luchtbuks formeel niet is toegestaan worden door Provincies (onder strikte voorwaarden) ontheffingen verleend voor het gebruiken van een luchtbuks bij het bestrijden van ratten. Naast zo’n ontheffing is ook een door de politie te verstrekken draagverlof nodig.

Er zijn twee categorieën rattenjagers in opkomst:

  • De professionele ongediertebestrijders, die het afschieten van ratten als extra optie willen gebruiken nu gif steeds meer verboden wordt.
  • De traditionele jager die naast het jagen met vuurwapens zich gaan toeleggen op het jagen van ratten met een luchtbuks.

Onder lucht-sportschutters is het taboe om op dieren te schieten. We moeten echter vaststellen dat de publieke opinie (als het om ratten gaat) aan het verschuiven is. Door de toenemende rattenoverlast is er minder weerstand tegen het gebruik van luchtbuksen voor het afschieten van ratten. Ook de overheid maakt merkbaar minder werk van de handhaving van wetgeving op dit onderwerp. Dat komt door de toenemende rattenoverlast en door wetgeving die het voor particulieren, boeren en traditionele rattenbestrijders lastig maken om rattengif te gebruiken.

Het is wel belangrijk dat de nieuwe generatie rattenjagers vakbekwaam is en ratten “diervriendelijk” kan afschieten. Het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen heeft t.b.v. de gecertificeerde ongediertebestrijders een cursus vakbekwaamheid voor het jagen op ratten met luchtbuks en nachtzicht-apparatuur in het programma opgenomen. Het aantal Ongediertebestrijders en jagers dat een ontheffing van de Provincie heeft gekregen neemt toe. Ook bij de vergunningverlening wordt nadrukkelijk gekeken naar de vakbekwaamheid voor deze nieuwe vorm van rattenbestrijding.

De website ratslag.nl geeft een mooi beeld van wat het beroep rattenjager inhoudt. Leuk om te melden dat de Rattenjager die werkt in de regio’s Utrecht en Friesland veel geleerd heeft van Erfschutter.nl.