Persluchtbuks (PCP)

Een persluchtbuks (Pre Charged Pneumatic) gebruikt hoge luchtdruk voor de aandrijving van het kogeltje. Het principe is eenvoudig.

Bij het overhalen van de trekker (1) wordt het hamertje (2) losgelaten. Deze slaat op een pen (3) en daardoor wordt een klep geopend, zodat samengeperste lucht de pellet (4) uit de loop blaast. De klep wordt kort geopend en sluit zich direct (5) door de druk in de tank. De tank zit meestal onder de loop van het de buks en wordt gevuld tot een druk tot 200 en soms 300 bar. Het afschieten van een pellet gebeurt zonder merkbare terugslag. Het mechaniek veroorzaakt nauwelijks trillingen en maakt vrijwel geen geluid.

PompGerelateerde afbeeldingDe persluchttank wordt gevuld met een handpomp of een persluchtfles (duikersfles). De hoge druk pomp lijkt op een fietspomp en kan een maximale druk van ongeveer 250 bar leveren. Omgaan met hoge druk is gevaarlijk en je moet daar voorzichtig mee zijn. Materialen als slangen en koppelingen moeten van goede kwaliteit zijn. Een persluchtfles moet periodiek gekeurd worden. Sleutelen aan persluchtbuksen moet je alleen doen als de persluchttank leeg of (indien mogelijk) afgekoppeld is.

Een persluchtbuks is zo geconstrueerd dat de afgegeven energie redelijk constant blijft gedurende een aantal schoten. Toch is zo’n buks (in tegenstelling tot een goede veerbuks) niet stabiel. Als de druk afneemt, dan neemt ook de mondingssnelheid af en en komen kogels lager aan op doel. Voor schutters die zuiver willen schieten kan dit ongewenst zijn.

Afbeeldingsresultaat voor huma regulatorModerne persluchtbuksen zijn uitgerust met een drukregulator. Hierbij wordt perslucht uit de tank via een tussen-reservoir gereguleerd, zodat er altijd met gelijke druk wordt geschoten. Voor de wat oudere persluchtbuksen zijn regulatoren te koop die alsnog kunnen worden ingebouwd. Als je handig bent kun je dit zelf doen. Je kunt ook naar een wapensmid gaan om het te laten doen. Hiernaast staat een afbeelding van een zelf in te bouwen regulator voor een persluchtbuks van AirArms. Het fenomeen regulator is relatief nieuw en voor vrijwel alle modellen persluchtbuksen zijn tegenwoordig regulatoren beschikbaar. Een persluchtbuks (met regulator) is een nauwkeurig en gemakkelijk te gebruiken wapen. Het is daarmee voor erfschutters die zuiver willen kunnen schieten zeer geschikt. Met een behoorlijke richtkijker en goed gekalibreerd is schieten op een dubbeltje tot op 30 meter goed haalbaar.

Een belangrijk voordeel van een persluchtbuks is het na elkaar kunnen afschieten van pellets uit een magazijn. Je hoeft niet te spannen, want de aandrijflucht zit al in de persluchttank. Je kunt vlug doorladen en een volgend schot op doel lossen. De meeste persluchtbuksen kunnen worden voorzien van een magazijn met 8 of 10 kogels. In de tank kan genoeg lucht voor 50 tot 80 gereguleerde schoten.

Verder lezen…