Het einde van Erfschutter.nl?

Al meer dan 10 jaar is de website “Erfschutter.nl” (en eerder “Achtertuinschutter.nl”) een begrip onder de luchtbuks-liefhebbers. Nog steeds trekt de website dagelijks tussen de 150 en 250 bezoekers. Veel daarvan zijn lezers die regelmatig terugkomen om nog weer eens wat terug te lezen. De oplettende lezer heeft misschien al wel opgemerkt dat de website wat gedateerd is en dat de informatie op onderdelen is achterhaald.

Ondertussen ben ik een bekende rattenjager geworden en besteed ik veel tijd mijn andere websites “Ratslag.nl” en “RATTENJAGERS.NL“. Ik heb veel kennis voor de rattenjager verzameld en dat is intussen uitgekristalliseerd tot een “Handboek voor de Rattenjager“. Je begrijpt dat veel informatie die op erfschutter.nl staat daar (geactualiseerd) in terugkomt. Dit boek is gericht op de rattenjager, maar is natuurlijk ook bruikbaar voor achtertuinschutters en schutters die meedoen aan Hunter Field Target wedstrijden.

De website “Erfschutter.nl” blijft voorlopig nog wel even staan, ook omdat de marktplaats nog veel wordt gebruikt. Als je de geactualiseerde informatie van erfschutter.nl wilt hebben kun je daarvoor het boek kopen. Hieronder vindt je een afbeelding van de omslag van het boek.

Klik om te vergroten…

Erfschutter.nl krijgt vervolg: Ratslag-Academie

Door Jos Kruis, 11 maart 2021

Als deskundige van luchtbuksen en een van de eerste rattenjagers van Nederland heb ik steeds mijn kennis gedeeld. Dat begon meer dan 10 jaar geleden met de website Achtertuinschutter.nl en dat is voortgezet in een nieuwe versie Erfschutter.nl. Dit is een bekend handboek voor luchtbuksen en trekt sinds de eerste publicatie gemiddeld 500 bezoeker per dag.

Erfschutter heb ik geschreven als een verslag van mijn zoektocht naar het perfecte wapen om ratten af te schieten. Dat kon ik toen niet zeggen omdat ratten afschieten taboe was. Intussen is de publieke opinie veranderd als het om ratten gaat. Veel mensen ervaren overlast en zien in dat het gebruik van gif geen goede oplossing is. Rattenjagen wordt nu gezien als een meer verantwoorde aanpak en beter dan vergiftigen. Ik heb bij de publicatie van Ratslag.nl begin 2019 alleen maar positieve reacties gekregen. Daarom ga ik nu onder de “Ratslag academie” de beschikbare kennis uit Erfschutter.nl herschrijven en aanvullen met mijn ervaring als rattenjager, met de bedoeling om het rattenjagen beter op de kaart te krijgen en te professionaliseren.

Redactie: Intussen is dit bericht achterhaald. De kennis is verwoord in het “Handboek voor de rattenjager

Rattenjager leert van Erfschutter.nl

Met de toenemende rattenoverlast (bruine en zwarte ratten) ontstaat er een nieuwe manier van ratten bestrijden. Het ratten jagen met een stille en nauwkeurig ingestelde luchtbuks met nachtzicht-apparatuur. De rattenjager van Houten en Dokkum (Ratslag.nl) laat zien hoe het nieuwe beroep van rattenjager eruit ziet.

Hoewel rattenbestrijding met een luchtbuks formeel niet is toegestaan worden door Provincies (onder strikte voorwaarden) ontheffingen verleend voor het gebruiken van een luchtbuks bij het bestrijden van ratten. Naast zo’n ontheffing is ook een door de politie te verstrekken draagverlof nodig.

Er zijn twee categorieën rattenjagers in opkomst:

  • De professionele ongediertebestrijders, die het afschieten van ratten als extra optie willen gebruiken nu gif steeds meer verboden wordt.
  • De traditionele jager die naast het jagen met vuurwapens zich gaan toeleggen op het jagen van ratten met een luchtbuks.

Onder lucht-sportschutters is het taboe om op dieren te schieten. We moeten echter vaststellen dat de publieke opinie (als het om ratten gaat) aan het verschuiven is. Door de toenemende rattenoverlast is er minder weerstand tegen het gebruik van luchtbuksen voor het afschieten van ratten. Ook de overheid maakt merkbaar minder werk van de handhaving van wetgeving op dit onderwerp. Dat komt door de toenemende rattenoverlast en door wetgeving die het voor particulieren, boeren en traditionele rattenbestrijders lastig maken om rattengif te gebruiken.

Het is wel belangrijk dat de nieuwe generatie rattenjagers vakbekwaam is en ratten “diervriendelijk” kan afschieten. Het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen heeft t.b.v. de gecertificeerde ongediertebestrijders een cursus vakbekwaamheid voor het jagen op ratten met luchtbuks en nachtzicht-apparatuur in het programma opgenomen. Het aantal Ongediertebestrijders en jagers dat een ontheffing van de Provincie heeft gekregen neemt toe. Ook bij de vergunningverlening wordt nadrukkelijk gekeken naar de vakbekwaamheid voor deze nieuwe vorm van rattenbestrijding.

De website ratslag.nl geeft een mooi beeld van wat het beroep rattenjager inhoudt. Leuk om te melden dat de Rattenjager die werkt in de regio’s Utrecht en Friesland veel geleerd heeft van Erfschutter.nl.

Geen Google advertenties meer!!!

Onze wereld van toenemend geweld beweegt allerlei bedrijven tot een vorm van preutsheid waar ook wij als hobby-schutters last van hebben. Sinds kort is het beleid van bedrijven als Google, Facebook en dergelijke verder aangescherpt en nemen zij grote afstand van alles wat te maken heeft met wapens. Ook luchtbuksen.

Zo hadden we als hobbyisten al langer te maken met partijen als Marktplaats en Speurders die het ons onmogelijk maken om onze luchtbuksen onderling aan elkaar te verkopen. Een advertentie met een luchtbuks wordt onmiddellijk verwijderd en de adverteerder krijgt een uitbrander voor zijn (kennelijk laakbare) gedrag. Handelaren, die Luchtbuksen aanbieden, kampen ook met dit probleem en zijn bijvoorbeeld ook niet instaat om te adverteren m.b.v. Google-advertenties.

Afbeeldingsresultaat voor google advertentiesDe laatste aanscherping van Google is, dat er op websites (waar luchtbuksen worden besproken) niet meer kan worden gewerkt met Google advertenties voor allerlei andere producten. Daarmee valt een inkomstenbron voor mijn website weg. Het gaat om een paar tientjes per maand, maar toch… Ik  heb de website niet gemaakt om er aan te verdienen. De vergoeding maakte het wel mogelijk om de kosten voor hosting wat te beperken.

Maar goed. We moeten het ermee doen en het is ook wel fijn, dat onze website nu niet meer wordt vertroebeld door vervelende Google-advertenties, die niets met onze sport te maken hebben. Ik neem handschoen op en ga aan de slag om Erfschutter.nl te voorzien van mooie en voor de lezer (wel) interessante reclameberichten van mooie bedrijven die spullen voor onze hobby kunnen leveren. Volg deze link om te zien hoe dat werkt.

Reacties???
Ik laat meestal geen reacties toe, omdat ik dan wordt bedolven onder “Spam”. Ik maak hier graag een uitzondering en nodig mede-erfschutters uit om hierop te reageren. Ook onze handelaren zijn van harte welkom. Al is het maar om…. “reclame te maken”!!!

Website Erfschutter.nl operationeel

Vandaag brengen we deze nieuwe website in de lucht. Wij hopen dat alles werkt en wij gaan onze oude website Achtertuinschutter.nl uitfaseren. Uiteraard gaan we zorgen voor een automatische doorverwijzing, maar wij adviseren je om ook snelkoppelingen in eventuele links van andere websites aan te passen

Wij horen graag wat je hiervan vindt. Laat via reageren!!.. aan iedereen weten wat je wel en niet goed vindt. Als je problemen ondervindt horen we dat ook graag. Stuur dan een email naar de redactie.

Veel plezier gewenst,

Namens de redactie,
De Erfschutter

 

We zijn bijna klaar….

De bouw van de nieuwe website Erfschutter.nl nadert zijn voltooiing. De Marktplaats is operationeel en kan worden gebruikt. Sommige delen zijn Engelstalig en daar hebben we nog geen oplossing voor.

Wij denken dat met de uitleg de Marktplaats goed bruikbaar is. Wat ons betreft maak je er gebruik van.

Nieuwe website in aanbouw

Beste lezers,

Nadat we in 2013 de website Achtertuinschutter.nl hebben gelanceerd is het tijd voor een nieuwe versie. Wij  kiezen daarbij ook voor een nieuwe naam. Erfschutter.nl omdat we denken dat we hiermee onze doelgroep beter bedienen.

Wij hebben gemerkt dat de erfschutter relatief veel met de luchtbuks op het erf (en in de stallen) aan de slag is en behoefte heeft aan de informatie die wij hier aanbieden.

We zijn er nog niet. Voorlopig blijft de Achtertuinschutter operationeel en zijn we aan het werk met deze nieuwe website. Niets staat je in de weg om af en toe even te kijken hoe ver we zijn.

Namens de redactie,
De Erfschutter