Wet en regelgeving

Veel mensen denken dat er veel regels zijn voor luchtbuksen, maar dat valt erg mee. Voor vuurwapens ligt dat duidelijk anders. Daarvoor is er een speciale Wet Wapens en Munitie (WWM). Hierin zijn ook de regels voor luchtbuksen opgenomen.

De Nederlandse WWM levert voor het binnen handbereik hebben en gebruiken van luchtbuksen naar Europese maatstaven nauwelijks beperkingen op. Zonder de artikelen te citeren kan voor het gebruik van een luchtbuks met al dan niet een demper en/of een laserpointer de wet als volgt worden samengevat:

  • 18 jaarIedereen vanaf 18 jaar mag een luchtbuks aanschaffen en bezitten. Er zijn geen regels die de kracht van het wapen beperken. Er wordt op dit moment gewerkt aan een wijziging van de wet, waarbij luchtbuksen met een mondingsenergie van meer dan 80 joule worden verboden.
    Opmerking: In ons omringende landen worden verschillende categorieën onderscheiden. In Engeland zijn luchtbuksen met een mondingsenergie van meer dan 16,3 joules vergunning plichtig. In Duitsland is dat 7,5 joules. Het is denkbaar dat de regels in Europa worden geharmoniseerd en dat dit in de toekomst gaat veranderen
  • File:Verboden Toegang Eigen Weg.jpgEen luchtbuks mag worden gebruikt op terrein dat niet toegankelijk is voor publiek. Het mag dus in de eigen tuin, op erven, in stallen en op het land van boeren. Er wordt niets gezegd over het zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.  Bedenk dat als je zichtbaar bent dat je het risico loopt dat publiek je verdacht vindt en de politie gaat bellen. Omdat politiemensen niet altijd goed op de hoogte zijn van de Wet Wapens en Munitie heb je kans dat zij over gaan tot in beslag nemen en dan heb je veel gedoe om je spullen weer terug te krijgen.
  • Op de openbare weg moet de luchtbuks zodanig verpakt zijn dat het niet voor onmiddellijk gebruik voorhanden is. In de praktijk betekent dit dat de buks ongeladen in een koffer of foedraal uit het zicht verpakt is. Over het gescheiden bewaren van munitie wordt niet gesproken. Een luchtbuks los in de kofferbak van een auto is verboden.
  • Luchtbuksen mogen geen gelijkenis vertonen met vuurwapens. Luchtbuksen die gebruikt (kunnen) worden om mensen bang te maken vallen onder de categorie vuurwapens en zijn voor iedereen (ook vuurwapen vergunninghouders) verboden. Niet zo lang geleden is op deze regel een uitzondering gemaakt voor Airsoft-wapens.
    Airsoft is een veldslagsimulatiesport waarbij twee teams het tegen elkaar opnemen om missie(s) te volbrengen. Bij airsoft wordt gebruikgemaakt van replica’s van bestaande wapens, ook wel AEG (Automatic Electric Guns) genoemd. Airsoft wordt met biologisch afbreekbare balletjes van 6 mm gespeeld, ook genaamd BB’s. Deze BB’s bestaan in verschillende gewichten, van 0,12 gram tot 0,50 gram.
  • Er zijn voor luchtbuksen (in tegenstelling tot vuurwapens) geen regels voor het gebruik van geluidsdempers, nachtzicht apparatuur, laserichter en dergelijke. Voor geluidsdempers is vreemd genoeg wel bepaald dat als de demper ook geschikt is voor een vuurwapen dat deze niet voor luchtwapens mag worden gebruikt.
Ruimte voor reclame

Vanuit de WWM zijn er geen beperkingen om een luchtbuks te gebruiken voor het schieten op doelen op eigen terrein of terrein van anderen (met toestemming). Zelfs niet met een geluidsdemper, nachtzicht-kijker en/of een laserrichter. Ook de kracht van het wapen en de soort pellets kunnen de erfschutter niet in de problemen brengen. Duidelijk is dat een luchtbuks niet mag worden gebruikt (of zelfs gedragen) op voor publiek toegankelijk terrein. Daar moet het deugdelijk vervoerd worden in een koffer of foedraal.

Verder lezen…