Begrippen bepalen

Om iets te kunnen raken is het belangrijk dat de richtkijker wordt ingesteld, zodat je raakt waar je door de kijker op mikt. In het vervolg gaan we aan de slag met het nulstellen (Zero) van de richtkijker. De grote vraag is: Op welke afstand stel je de kijker op zero?

De optimale afstand voor nulstellen is voor iedere buks en iedere toepassing verschillend. Als je altijd op 10 m afstand op kaarten schiet (Olympische discipline), dan is het logisch om de kijker in te stellen op 10 m. Als je dan mikt (met het draadkruis) op de roos dan treft de pellet ook de roos. Het wordt anders als je op verschillende afstanden een doel wilt raken. Je zult zien dat mikpunt en trefpunt dan kunnen verschillen.

Om spraakverwarring te voorkomen gaan we eerst de begrippen definiëren. Dit is nodig omdat er veel begrippen door elkaar worden gebruikt. Hoewel in de luchtbuks-scene veel Engelse termen worden gebruikt proberen we dat hier zo veel mogelijk te vermijden. Op deze website gebruiken we de onderstaande woorden:

MAP_6
  • Het Mikpunt is het punt (doel) waar je door de richtkijker op mikt. Het is het punt op doel dat door de kruising van de twee haarlijnen in de kijker wordt aangewezen
  • Het Trefpunt is het punt waar de pellet inslaat op het doel. Vaak ligt dit boven of onder het mikpunt.
  • Het Nulstellen (Zero) is het instellen van de richtkijker op één specifieke afstand, zodanig dat het trefpunt overeenkomt met het mikpunt. Je kunt de buks nulstellen op bijvoorbeeld 10 meter.
    (Voor puristen: Nullen (to zero) is het instellen van de stelringen (turrets) op nul. Hier komt de uitdrukking nulstellen vandaan)
  • De Killzone is een denkbeeldige cirkel rond het mikpunt. Het trefpunt kan binnen of buiten de killzone vallen.
  • De Pointblank is het bereik (de afstand van X tot Y langs de kogelbaan) waarin het trefpunt binnen de killzone ligt.
  • De Optimale afstand voor nulstellen (Optimum Zero Range = OZR) is de afstand waarop je nulstelt, zodanig dat de Pointblank zo groot mogelijk is.
Voorbeeld luchtbuks

Als je doelen wilt kunnen raken op verschillende afstanden (zeg tussen 5 en 50 meter) dan krijg je te maken met deze begrippen. In het vervolg gaan de natuurkundige wetten van de ballistiek bespreken. We maken daarvoor gebruik van onze voorbeeldbuks. De eerder besproken richtkijker (Hawke Airmax EV 3-9×40 AO – Map 6) is gemonteerd op onze voorbeeldbuks (Gamo Dynamax .22”/5,5 mm – persluchtbuks). De luchtbuks wordt gebruikt met pellets (H&N Field Target Trophy 5,5 mm). De mondingssnelheid van de voorbeeldbuks is 264 m/s en de Hawke scope zit 3,75 cm boven de loop gemonteerd. De genoemde merken en types zijn van goede kwaliteit. Uiteraard zijn er ook andere merken en types die als voorbeeld hadden kunnen worden gebruikt.

De bedoeling van de voorbeeld luchtbuks is dat alle uitleg terug te voeren is op één specifieke buks. Ook de uitleg van de afzonderlijke onderwerpen gebeurt steeds met dezelfde instellingen. Verderop in dit handboek wordt er ook nog een Gamo laser-richter gemonteerd.

Verder lezen…