Het Handboek

By Jean-Pol GRANDMONT

Het advies is om de website  gewoon (als handboek) van voor tot achter door te lezen.  We beginnen met een uitleg over het “waarom” van een luchtbuks. Dan bespreken we de soorten buksen, de richtkijkers, de munitie en de kennis nodig om de buks in te regelen (te kalibreren). Vervolgens behandelen we de techniek van het schieten gevolgd door “wet- en regelgeving” gecombineerd met een beschouwing op het verantwoord omgaan met luchtbuksen. Tenslotte bekijken we de mogelijkheden om je aan te sluiten bij een schietsportvereniging of andere organisatie van schutters. Daarna is het een naslagwerk, waarin je gemakkelijke iets kunt opzoeken.

Creative CommonsGepubliceerd onder Creative Commons?
Zoals je onder iedere pagina kunt zien is deze website gepubliceerd onder een Creative Commons licentie. Dit is een vorm van copyright, waarbij het materiaal wordt vrijgegeven voor gebruik door iedereen onder voorwaarden. Je mag ons werk kopiëren, verspreiden en doorgeven. Je mag het ook opnemen en mixen in je eigen werk. Voorwaarde is wel dat je verwijst naar onze naam en deze website. Het werk mag niet gebruikt worden voor commerciële doelen zonder onze toestemming.

Uw reclame boodschap?

Rechten op Afbeeldingen
De meeste afbeeldingen op deze website zijn door ons gemaakt. Foto’s van personen zijn met toestemming van deze personen gemaakt en als het gaat om afbeeldingen van situaties (bijvoorbeeld een club-wedstrijd) dan is ook de vereniging om toestemming gevraagd. Daar waar afbeeldingen of foto’s niet door ons zijn gemaakt is de bron vermeld en is rekening gehouden met de rechten die op zo’n afbeelding rusten. Bovenstaande foto van de wegwijzer is gemaakt door Jean-Pol Grandmont. Deze naam wordt zichtbaar als je met de muis over de afbeelding gaat. Als je op de foto klikt dan ga de naar de site waar informatie over deze foto te vinden is.

Banners worden hier afzonderlijk genoemd. Beweeg over de foto om de maker te zien. Klik op de foto om meer informatie op te vragen over de rechten.

Jongen schiet op doel

Jongelui schieten op een doel

Verder lezen…