Een luchtbuks?

Leren schieten 2Luchtbuksen wordt om allerlei redenen aangeschaft. Jongeren worden aangetrokken door de magie van de luchtbuks. Als de ouders er geen bezwaar tegen hebben en de omstandigheden rond het huis het toelaten, dan wordt een luchtbuks gekocht. Ook volwassenen kunnen op een goed moment besluiten om een luchtbuks aan te schaffen. Schieten op doelen is leuk als je merkt dat het steeds beter gaat.

Luchtbuksen in Nederland
Foto van liuchtbuksen in wandrekVooral in de buitengebieden zijn veel luchtbuksen in omloop. In aanvang wordt plezier beleeft aan het onder de knie krijgen van de vaardigheid om er mee te schieten. Daarna komen veel luchtbuksen op zolder terecht en dat komt vooral omdat blijkt dat raak schieten moeilijker is dan gedacht. Als je dan niet weet hoe je je prestaties verder kunt verbeteren dan neemt de interesse voor de luchtbuks af.

Goed omgaan met een luchtbuks vereist kennis, die (afgezien van deze website) niet gemakkelijk te vinden is. Schietverenigingen beschikken over veel kennis, maar deze is voor de erfschutter niet bereikbaar. De luchtbuks-handelaar is na de verkoop (uitzonderingen daargelaten) minder toegankelijk als het om informatie gaat. En,.. een niet te onderschatten factor is de erfschutter zelf, die weinig open staat voor advies, omdat hij of zij jong en onbezonnen is dan wel gesloten is omdat het motief (bijvoorbeeld ratten afschieten) het lastig maken om vragen te stellen.

InformationDe Erfschutter levert de oplossing en kan je ervan weerhouden om een luchtbuks te kopen waar je spijt van krijgt. Misschien stimuleert het je om juist wel te kiezen voor een luchtbuks en dan ook meteen goede spullen te kopen. Deze website informeert je over vrijwel alle aspecten van het aanschaffen en gebruiken van luchtbuksen. Het wil een bijdrage leveren aan het verantwoord gebruiken van luchtbuksen in de achtertuin of op het erf en in de stallen.

Als je met een luchtbuks aan de slag gaat dan kun je daar plezier aan beleven. In aanvang moet je het apparaat leren begrijpen en dat is leuk. Daarna gaat het om de kunst van het raak schieten. Dan komt de sport van de schutters in beeld en gaat het om houding en lichaamsbeheersing. Iedere schutter heeft zijn eigen voorkeuren. De ene is op zoek naar het perfect gekalibreerde en super-nauwkeurige wapen, terwijl anderen meer op snelheid willen schieten op grotere doelen. Er zit voor iedere schutter wel wat bij en Erfschutter.nl wil je op als deze aspecten vooruit helpen.

Verder lezen…