Wedstrijdschieten

VerlangenAchtertuinschutters zijn over het algemeen eenzame schutters die beperkt zijn tot de erfgrenzen van hun tuin. Dat kan op een gegeven moment het verlangen oproepen om je hobby met meer mensen te delen. Toch zijn er maar weinig achtertuinschutters die deze stap maken. Dat is jammer, omdat daardoor de hobby kan doodbloeden en dan beland de luchtbuks op zolder.

Als je besluit om aansluiting te zoeken bij een schietvereniging kan dat een nieuwe impuls geven waarbij nieuwe vaardigheden kunnen worden geleerd. In het volgende wordt uitgelegd welke schietsporten kunnen voortvloeien uit de initiƫle hobby van de achtertuinschutter. Daarvoor wordt eerst een schets gemaakt van hoe het aanbod van schietverenigingen in Nederland eruit ziet en hoe deze georganiseerd zijn.

KNSADe Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie is de instantie in Nederland die – zoals de KNVB dat doet voor de voetbalsport – de belangen behartigt van alle (aangesloten) schietsportverenigingen. Bovendien vertegenwoordigt de KNSA de schietsport op nationaal niveau. Onder andere bij diverse overheden en ministeries en de nationale sportkoepel NOC*NSF. Verder is de KNSA gesprekpartner binnen Europa bij de Europese Schietsport Federatie (ESC) en wereldwijd bij de Internationale Schietsport Federatie (ISSF).

Naast het behartigen van de belangen van de schietsport en alles wat daarmee te maken heeft bij externe relaties (denk ook aan de pers), verleent de KNSA uiteraard service aan haar leden op diverse terreinen. Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle aangesloten verenigingen (en hun sportschutters) uit een pakket voorzieningen zoals een collectieve verzekering en de toezending van het tijdschrift “Schietsport”.

Reclame

– Uw reclame boodschap?..

De KNSA telt circa 800 leden (schietverenigingen, stichtingen, schutterijen en gilden) waarbij ruim 42.000 sportschutters zijn aangesloten. De KNSA is statutair gevestigd in Amersfoort. Op de website van de KNSA zijn alle aangesloten schietverenigingen ingedeeld naar provincie te vinden.

Verder lezen…